Handla på nätet under respektive flik.
TillDittHem har från den 1/3 bytt namn till formSmak!


Butikens öppettider:
Månd-fred             11:00 - 18:00
Lördag                 11:00 - 15:00
Lördagen den 23/1 är butiken stängd p g a inköpsresa!